70 88 77 582 w 34
wiślij sms o tresci WNIOSEK na 7393 (3.69 zł za sms)

Cena ropy naftowej – Gdy będzie obracał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Cena ropy naftowej – Gdy będzie obracał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Czy na ropie da się zarobić

Cena ropy naftowej – Gdy będzie wymieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku? Zmiany cen ropy naftowej są obecnie dla wielu inwestorów istotniejszym składnikiem wpływającym na ukierunkowanie globalnego wzrostu niż dane ekonomiczne, bądź też ruchy na targach obligacji oraz walutowym.

Cena ropy naftowej – Gdy będzie wymieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Kiedy popyt na ropę naftową rośnie, gospodarka przyspiesza. Przynajmniej powtarza się, że powyższe zdanie jest proste. Nie potrzebuje więc stanowić zawsze zawsze prawda.

Na cenę ropy naftowej nie wpływają wyłącznie zmiany oferty a popytu. Prognoza zawsze jest kompromis pomiędzy jawą i wyobrażeniem, między faktycznym popytem a spekulacjami. Rynek ropy naftowej oferuje inwestorom ogromne szansy.

Ropa naftowa już od kilku dziesięcioleci jest najpowszechniej wykorzystywanym surowcem na świecie, oraz jej wartość ma poważny przychód na międzynarodową gospodarkę. Wielu inwestorów interesują prognozy wzrostu ceny ropy naftowej na lata 2019 i 2020.

W obecnym artykule przeanalizujemy, jakiego wzrostu cen czarnego złota możemy wyglądać w latach 2019 i 2020. Przyjrzymy się zarówno wskaźnikom fundamentalnym, jak również sygnałom technicznym, które można odczytać z wykresów.

Czym stanowi ropa naftowa?
Ropa naftowa jest z listy lepką cieczą o wysokim zastosowaniu. Jest użytkowana jako paliwo, smar, izolacja elektryczna, znajduje zastosowanie choćby w przemyśle spożywczym. W własnym produkcie skoncentrujemy się oczywiście przede każdym na ropie naftowej wykorzystywanej jako paliwo napędowe.

Rodzaje ropy naftowej dzielą się pod względem składu i dane pracowniki mogą mieć ponad sto różnych węglowodorów. Części w których dane momenty znajdują się w znacznej ropie naftowej decydują o jej prawdach i wadach. Ważnym objawem jest gęstość API oraz zawartość siarki.

Duża zawartość siarki jest głównie nieplanowana i konieczne są dalsze operacje w toku rafinacji ludzie jej usunięciu. Dlatego te surowa, lekka ropa jest wartościowsza niż kwaśna. Oprócz tego stoi też większy popyt na naturalniejsze warianty, takie jak benzyna, co prowadzi, że lekkie rodzaje ropy naftowej są ogólnie droższe.

Choć popyt na szeroką ropę naftową jest w końcu wyższego popytu na olej napędowy, najwyższa jest cena lekkiej, surowej ropy, takiej jak Brent i West Texas Intermediate (WTI). Mimo iż ostatnie dwa rodzaje nie osiągają najwyższej światowej produkcji, są najważniejsze.

Rodzaje ropy naftowej
Istnieją 2 rodzaje ropy naftowej sprzedawanej jako materiał na targach finansowych. Najtańszą a najczęściej handlowaną jest amerykańska ropa naftowa nazywana WTI. Innym znanym wariantem jest ropa Brent. Wszelki rodzaj ropy naftowej tworzy znajoma własną, swoją cenę.

West Texas Intermediate (WTI)
Lekka, słodka ropa (WTI) jest szeroko wykorzystywana w amerykańskich rafineriach i miana za ważny miernik cen ropy. WTI to lekka ropa naftowa o wysokim wskaźniku gęstości API i z złą zawartością siarki. Gęstość API określa gęstość danej ropy w porównaniu z wodą. Ropą WTI handlują na olbrzymią siłę koncerny naftowe oraz inwestorzy.

Większość transakcji robi się za pośrednictwem futures zapewnianych przez CME Group. Futures na WTI są – już po E-Mini i ZN futures – najpopularniejszymi futures na świecie

WSKAZÓWKA LYNX: Fizyczne dostarczenie ropy naftowej WTI jest teoretycznie możliwe, ale jeśli handlujesz WTI za pośrednictwem LYNX, twoje pozycje futures ze kojarzącym się terminem przygotowania są automatycznie zamykane, żeby zapobiec fizycznemu dostarczeniu.

Część tego stylu ropy otrzymuje się w Cushing – ważnym centrum przemysłu naftowego w Oklahomie.

Wybierają się tam duże zbiorniki podłączone do rurociągów dostarczających ropę naftową do ludzi działów w stanach Zjednoczonych. WTI jest ważnym surowcem dla rafinerii na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych również na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Dla inwestorów w ropę naftowym pewno żyć to interesujące śledzenie zasobów ropy powiązanej z miastem w Cushing. Poziom zasobów podawany istnieje w dowolną środę o 16:30.

Ropa Brent
Ropa naftowa Brent jest ważnym składnikiem odniesienia dla cen ropy w Europie, Afryce także na Środkowym Wschodzie. Nazwa wywodzi się od miejsca naftowego Brent na Morzu Północnym. To miejsce naftowe, chodzące do spółki Royal Dutch Shell, było kiedyś drinkom z najbardziej wydajnych pól naftowych w Znaczącej Brytanii, jednak większość odwiertów została od tego etapu zrezygnowana z obsługi.

Korelacja pomiędzy rozwojem cen tych dwóch futures jest wielka, lecz w bieżących latach wielokrotnie doświadczyliśmy sytuacji, w jakiej ropa Brent stanowiła o ponad 10 USD większa niż cena ropy WTI. Różnica cenowa wynosi aktualnie około 6 USD. Różnice te zrobione są przez oferta a popyt, z dostawami czy składowaniem ropy naftowej włącznie. Dla traderów interesujące pewno żyć postępowanie na spread (różnicę w sumie) tych dwóch futures.

Popyt na ropę naftową wciąż rośnie. Czy rośnie i podaż?
Popyt na ropę naftową rośnie od dziesięcioleci, jednak cena ropy nie istnieje na największym stopniu w treści. Zresztą nie wszystkie spółki aktywnie obowiązujące w ostatniej branży optymalnie wykorzystują zwiększony popyta na ropę. Ostatecznie inwestorzy coraz częściej zawierają się na zrównoważonych alternatywach, a wielu producentów ropy naftowej w tym etapie znacząco obniżyło swoje inwestycje w tamto miejsca naftowe.

Zapasy ropy naftowej wbrew to zawsze rosną, tak toż jak produkcja. Produkcja często pochodzi jednak z USA, gdzie wybuchła tzw. łupkowa rewolucja. Wiele tradycyjnych lokacie w przyszłych stronach światach zostało zrezygnowanych ze względu na wzrost wydobycia ropy łupkowej, ponadto inwestycje w prostą ropę są zagrożone też ze względu na dużo skuteczną politykę klimatyczną.

Co w bieżących latach było pomysł na cenę ropy naftowej?
Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) jest świadoma, iż w następujących latach zarówno wzrost gospodarczy, jak również popyt na ropę naftową zostaną utrzymane. Zwracają lecz również opinię na to, iż na placu występuje obecnie wiele nowych dostaw, kiedy amerykańska produkcja ropy naftowej szybko rośnie. Ropa łupkowa pozyskiwana jest tutaj głównie z gleby. Łupkowa rewolucja podjęła się w 2014 roku za sprawą gwałtownego wzrostu cen ropy.

Ten sposób wydobycia ropy był wówczas zyskowny, mimo wielkich kosztów produkcyjnych. Po tym, jak wielkie stało się wydobywanie ropy ze skał łupkowych, na placu pojawiło się wiele nowych spółek naftowych, co zaniepokoiło państwo Bliskiego Wschodu, które odpowiedziały odkręceniem kurka do oporu.

Produkcja ropy łupkowej kosztuje daleko niż praca ropy na Środkowym Wschodzie. Efektem tegoż stanowił spadek cen ropy z około 110 USD za baryłkę do 30 USD za baryłkę na wstępie 2016 roku.

OPEC miała szansę, iż w ten rób zniszczy producentów ropy łupkowej, co jednak się nie udało. Producenci ropy łupkowej opracowali tańsze oraz dużo funkcjonalne procedury wydobycia, więc dzisiaj są w bycie osiągać sukcesy nawet przy mniejszej cenie ropy naftowej. Dla tej linie ekstrakcji ropy ważna istnieje możliwość szybkiego zwiększenia produkcji.

Producenci ropy łupkowej mogą dzięki temu szybko reagować na wzrost/spadek cen, pomimo iż niejednokrotnie są to stosunkowo małe spółki. Ameryka produkuje już ponad 12 milionów baryłek ropy dziennie, co ma poziom nieobserwowany od początku lat siedemdziesiątych. Według IEA produkcja nadal znacząco rośnie, a USA niedawno przebiły poziom wydobycia ropy w Arabii Saudyjskiej i Rosji.

Czy cena ropy naftowej może powrócić do stanu 100 USD za baryłkę?
Jak wspomniano wysoce, wzrost produkcji ropy łupkowej stanowi jednym z powodów, dla których cena ropy od 2014 roku o tyle spadła. Cena końcowa producentów z łupków na moment spadła do około 30 USD za baryłkę, ale teraz jest pisana na poziomie około 50 USD za baryłkę. W poznaniu od ropy wydobywanej głębinowo, produkcję ropy łupkowej można szybko zwiększać, kiedy cena ropy wzrośnie.

Tworzy więc tym, że cena ropy nie może już szybko mieć wyższych poziomów. Nawet niewielki wzrost cen ropy dominuje w kontakcie z ostatnim do poważniejszej oferty na placu. Złoża łupkowe dzielą się zresztą od zwykłych pól naftowych. Szybciej ulegają eksploatacji, dlatego konieczne są większe inwestycje w końcu alokacji nowych złóż i utrzymania poziomu produkcji.

Nawet mimo spadających kosztów dzięki współczesnym technikom wydobywczym IEA nie przewiduje nowych inwestycji poza terytorium USA, obecne są jednak potrzebne do dotrzymania tempa żyjącemu popytowi po 2020 roku. Poniższa grafika pokazuje, że popyt na ropę może będzie rósł aż do 2025 roku i ogólnie długoterminowo uważa się na wielkim stopniu.

Później popyt będzie stopniowo spadać, a tempo tego kryzysu będzie w trudnym stopniu zależało na powstaniu alternatywnych źródeł energii. Jeżeli lecz nie będą uważały znaczenia nowe inwestycje, przyspieszy to spadek.

Poniższa grafika pokazuje również, że ważna produkcja ropy może w tymże roku osiągnąć cel kulminacyjny. Z wykresu jasno wynika, iż w następujących dziesięcioleciach konieczne będą mocne inwestycje, by zaspokoić rosnący popyt. Gdy tylko zostaną odkryte nowe złoża ropy naftowej, produkcja ponownie naturalnie wzrośnie i szczyt pracy pewno złapać się daleko niż w tymże roku.

Liczy się, iż w przypadku nowych złóż i (jeszcze) zatwierdzonych projektów podaż osiągnie szczytowe cen około 2030 roku.

Wpływ członków OPEC
OPEC przeciwko temu tradycyjna się ograniczyć produkcję, żeby utrzymać ceny ropy na równym poziomie. Powodem tegoż jest fakt, że większość tych krajów czerpie z niewiele większych, ale przynajmniej stabilnych cen ropy naftowej. Według OPEC przemysł naftowy powinien w czasu najbliższych 20 lat zainwestować ponad 11 000 miliardów USD. Jeśli producenci ropy tegoż nie zrobią, oferta na placu będzie niewielka.

Producenci ropy łupkowej w bieżących latach w wartości zainwestowali wystarczająco duży kapitał, by zaspokoić stale będący popyt. OPEC stwierdza również, że popyt wciąż rośnie mimo rosnącej liczb aut elektrycznych. OPEC pisze, że często olbrzymia ekspansja transportu lotniczego kieruje do zwiększenia popytu na ropę naftową, jakiego nie może zredukować nawet zwiększenie udziału alternatywnych źródeł energii.

Od czasu niskiej ceny ropy w 2016 roku OPEC stara się stymulować wzrost trendu naftowego. Potrzebuje to dokonać poprzez porozumienie o ograniczeniu produkcji zawarte przez kraje OPEC. Niemniej, nie całe te regiony przestrzegają owego porozumienia – na przykład Iran i Irak. Z tamtej strony USA a wyjątkowe kraje stale produkują coraz bardzo ropy naftowej, co prowadzi, iż jej wartość mimo starań członków OPEC zachowuje równowagę, zachowując się na poziomie pomiędzy 45 i 75 USD za baryłkę.

Jak zmieniał się kurs cen ropy naftowej w przeszłości?
Kurs cen ropy na odległości lat od 1985 do 2004 wahał się pomiędzy 12 a 35 USD. Po tym, jak cena ropy gwałtownie skoczyła w 2004 do stanu ponad 35USD, nastąpił dynamiczny wzrost wartości. W 2008 roku cena osiągnęła poziom 140 USD za baryłkę.

W toku kryzysu finansowego cena spadła do około 40 USD za baryłkę. Zaraz po tym spotkało jej ustalenie na okresie ponad 100 USD za baryłkę a wartość zachowała się w okolicach tego etapu aż do połowy 2014 roku.

Ogromna produkcja ropy łupkowej spowodowała spadek do stanu około 30 USD za baryłkę. W bieżących latach cena ropy na giełdzie stopniowo się obniżała wskutek ograniczeń produkcji OPEC.

Jakiego wzrostu ceny ropy naftowej można oczekiwać w 2020 roku?
Przewidywanie wzrostu wartości w przypadku ropy naftowej stanowi strasznie ważne. Wartość ropy zależy od wielkiej liczb czynników gospodarczych i rozwoju tej branży. Na cenę ropy oddziałują i wydarzenia geopolityczne. Dotychczas analizowaliśmy głównie oczekiwania odnośnie rozwoju oferty a popytu. Wpływy geopolityczne są jednak równie ważnym składnikiem w przypadku zmian cen ropy.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadzi 1. stycznia 2020 nowe przepisy. IMO jest organizacją ONZ, biorącą się transportem na wszystkim świecie. Wymaga ona obniżenia emisji na wodach międzynarodowych. Sektor morski będzie wymagał obniżyć emisję siarki o ponad 80% poprzez przejście na paliwa z grubszą zawartością siarki. Przepisy IMO wywołają poprzez to drastyczne obniżenie siarki w ropie naftowej w 2020 roku.

Sektor morski odpowiada za połowę światowego popytu na wykonywany z ropy naftowej olej opałowy. Przepisy IMO znacząco wpłyną na opłaty i dostępność paliw, których dotyczą. Liczy się, że koszty morskiego transportu towarowego wzrosną, ponieważ sektor morski używa droższych paliw, co będzie korzystało dalekosiężny pomysł na międzynarodową gospodarkę.

Rosnący popyt na alternatywne źródła energii doprowadzi do rozwoju presji cenowej na paliwa, takie jak olej napędowy, jak więcej na wzór na wartości biletów lotniczych.

Kiedy ważna inwestować w ropę naftową?
Na cenę ropy można mówić na chwila rodzajów, które obecnie stopniowo przeanalizujemy.

Futures
Najłatwiej osiągalne dla inwestorów są kontrakty futures na niewielką, słodką surową ropę naftową (CL) za pośrednictwem NYMEX. Dane na punkt cen tych kontraktów są dostępne w LYNX w terminie rzeczywistym, jeżeli subskrybujesz US Value Bundle. Te możliwości odnośnie kursów zmiany są bezpłatne pod warunkiem, że miesięcznie ponosisz 30 USD kosztów transakcyjnych (albo ekwiwalent w różnej walucie).

Jeżeli tegoż nie zrobisz, zostanie naliczona opłata 10 USD. Naftowe futures mają mnożnik 1000, co świadczy, że pewien kontrakt reprezentuje 1000 baryłek ropy. Każda zmiana punktowa ceny ropy oznacza więc wartość 1 000 USD. Przy wielkości ticku 0,01 różnica cenowa wynosi więc 10 USD, przy czym LYNX nalicza opłatę transakcyjną w wysokości 3,50 USD za kontrakt.

Ponieważ fizyczne dostarczenie dla większości inwestorów jest niepożądane, sieć handlowa LYNX TWS automatycznie zamknie pozycję, że było przybyć do realizacji fizycznego dostarczenia.

Opcje i certyfikaty turbo
Opcje i certyfikaty turbo to inne derywaty umożliwiające ci działać na wahania ceny ropy naftowej. Skutki te możesz oczywiście kupować i wydawać za pośrednictwem platformy handlowej LYNX. Tymi efektami często handluje się przy zastosowaniu dużego efektu dźwigni, dlatego należy wziąć ostrożność.

Inwestuj w ropę naftową za pośrednictwem ETF
Inwestor defensywny za pośrednictwem funduszy giełdowych może działać na cenę ropy naftowej lub cenę akcji spółek, które grają w ostatniej części.

ETF, które śledzą cenę ropy
United States Oil Fund (USO)
VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
ETF inwestujące w imprezy ropy naftowej:

Energy Select Sector SPDR Fund
Vanguard Energy ETF
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Inwestowanie w imprezy ropy naftowej
Oczywiście możesz inwestować jeszcze w działalności spółek naftowych, aby być wolnym w branży naftowej. Więc w uczciwy sposób zwiększa ponoszone przez ciebie ryzyko, ale też potencjalne zyski. Kilka przykładów akcji spółek skutecznych w branży naftowej:

China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
Royal Dutch Shell (RDSA)
Chevron Corporation (CVX)
Total (FP)
ExxonMobil (XOM)
BP Plc
Czytaj i: Micro futures – Handel na giełdzie amerykańskimi indeksami giełdowymi

Podsumowanie naszej prognozy cen ropy w 2020 roku
Kiedy już sygnalizowaliśmy: zwłaszcza w przypadku towarów trendy nie zawsze są pod wpływem logicznych impulsów. Niemniej ruchy potrafią żyć wysoce aktywne. Obecnie trend jest raczej spadkowy. Ale nic takiego jak pewne prognozy na giełdzie nie istnieje.

Gdy będziemy myśleć, że czekania i możliwości, które podnosiły cenę ropy na przełomie roku, teraz są za nami, a sytuacja jest obecnie także dużo negatywna, cena ropy w następujących miesiącach może daleko się osłabić

Inwestowanie w ropę naftową za pośrednictwem LYNX
LYNX oferuje wiele możliwości handlu na ropie naftowej, także za pośrednictwem kontraktów futures lub prac producentów ropy na naszych giełdach. To odpowiada swym klientom wysoki wolumen ruchu i wąski spread.

Niezależnie od tego czy skupiasz się tradingiem, czy jesteś inwestorem długoterminowym, możesz zaczerpnąć z bezkonkurencyjnej oferty LYNX, ponieważ pozwalamy ci handel akcjami, ETF, futures, opcjami , CFD, lub na forex po korzystnych prowizjach.

W LYNX możesz handlować w terminie rzeczywistym, mając z naszych profesjonalnych platform.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny prac lub ceny ETF na euro? Skorzystaj zatem z przelicznika walutowego obsługującego ponad 130 walut.

Ponadto regularnie publikujemy dla ciebie dobre materiały edukacyjne i profesjonalne webinary w zakresie handlu na drogach, akcjach i platformy transakcyjnej.

Zobacz również Oil Profit

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments